MÀSTER PERMEA. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE


Curs 2018-2019

EART participa al Màster PERMEA. Programa experimental de mediación y educación a través del arte. Organitzat pel Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art PERMEA és un programa de formació que aborda de manera holística i experimental els sabers involucrats en la creació de projectes de mediació artística, tant en els espais institucionals de l'art i l'educació com en altres contextos socials, des d'una perspectiva crítica, generadora i empoderadora, amb capacitat d'agència i emancipació.

PERMEA se situa a la institució mateixa i és entesa com un dispositiu formatiu i de producció cultural alhora. El seu desenvolupament repensarà des l'educatiu les pròpies pràctiques institucionals del Consorci a través de les diferents matèries d'un programa d'estudis que oferirà als estudiants eines per dur a terme processos de mediació i educació a través de l'art, de manera reflexiva i investigadora però també projectual i aterrada en realitats concretes.

El programa s'organitza a través de tres idees principals:

• La mediació entesa com una pràctica cultural autònoma. A través d'aquest enfocament s'analitzaran pràctiques que es despleguen en contextos diversos com museus i centres educatius però també en contextos socials i realitats diverses, al recer de propostes expositives i culturals però també com a mecanismes d'aprenentatge autònoms.

• La mediació i l'educació a través de l'art com a pràctica situada. Entenent que el desenvolupament professional de l'alumnat es desenvolupa en realitats i problemàtiques concretes. El programa es basa en el valor social de l'art i incidirà en què els i les estudiants desenvolupin visions personals i una idiosincràsia pròpia i posicionada des de valors ètics i compromís social.

• La consideració dels i les professionals de la mediació i l'educació a través de l'art com a professionals intel·lectuals que desenvolupen la seva pràctica des d'un coneixement profund de l'àrea i de les principals corrents, agents i pensadors de la mateixa. El programa posarà especial atenció en què els i les participants desenvolupin habilitats per a participar del desenvolupament teòric de l'àrea mitjançant l'escriptura i l'anàlisi de textos.

En definitiva aquest programa experimental es desenvolupa en un àmbit de treball nou, des d'una perspectiva innovadora i amb un fort compromís social. La seva vinculació amb la institució cultural que l'impulsa li confereix una entitat única dins el territori espanyol.

Més informació sobre el Màster